FORMULARI DE SOL·LICITUD I ACCEPTACIÓ DE LES BASES

Si t’interessa participar-hi cal que facis clic en ENVIAR SOL·LICITUD. A continuació, podràs crear un compte personal que et permeti completar el formulari de sol·licitud en línia.

Les dades requerides són les següents:

  • Dades personals.
  • Dades professionals i acadèmiques en curs.
  • Foto actual.
  • Currículum vitae.
  • Informació sobre la teva relació prèvia amb elBulli, si n’hi hagués.
  • 10 preguntes per saber més sobre el candidat que han de contestar en format de vídeo.

 

Les dades que proporcioni el sol·licitant han de ser correctes, veraces i completes, de manera que assoleix tota responsabilitat sobre la falta de veracitat o exactitud d’aquestes.

Així mateix, el sol·licitant garanteix sota la seva responsabilitat exclusiva que el contingut que envia i presenta és original i no infringeix drets de propietat intel·lectual de tercers, inclòs, sense límits, drets d’autor, marques comercials, patents, secret comercial, privacitat i publicitat, i que el contingut no és il·legal ni s’ha creat o enviat d’una manera que infringeixi una obligació contractual que pugui tenir amb un tercer.

Completar la sol·licitud per participar en la convocatòria implica l’acceptació íntegra dels termes i les condicions d’aquestes bases.