REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR ELS PARTICIPANTS DE LA CONVOCATÒRIA

BUSQUEM ACTITUD INVESTIGADORA I TALENT CREATIU

Pel que fa a idiomes, es requerirà el domini del castellà, ja que serà la llengua vehicular del programa juntament amb el català. No obstant això, també es valorarà la capacitat investigadora dels candidats, per a la qual pot ser un avantatge tenir un nivell alt de comprensió lectora en llengua anglesa o francesa.

Les persones seleccionades per a participar en aquesta convocatòria hauran d’acceptar el compromís de preparar la seva estada a elBulli1846 amb antelació. Aquesta preparació suposarà l’estudi de tots els continguts que elBullifoundation posi a la seva disposició per mitjà de la intranet creada per a aquest període creatiu.

De la mateixa manera, la participació en el projecte implicarà que es trobin presents físicament a elBulli1846 mentre aquest duri, de manera que és necessari que estableixin la seva residència a Roses (o als voltants) durant tot el període de la convocatòria i que estiguin disposades a acceptar les possibles variacions en el calendari i els horaris laborals proposats per tal de trobar el millor ecosistema per treballar en processos d’innovació.

A tot l’anterior se suma el compromís de les persones seleccionades a participar en els viatges que es poguessin organitzar des d’elBullifoundation per aprofundir en alguna àrea d’investigació.

Finalment, però no per això menys important, és fonamental assenyalar que els candidats seleccionats seran els únics responsables de reunir les condicions legals perquè elBullifoundation els contracti segons la normativa vigent a Espanya.