TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Les dades personals dels participants i les que es generin com a conseqüència de la convocatòria i, si s’escau, de la participació que hi sigui efectiva, es tractaran per a l’execució i supervisió de la iniciativa sota la responsabilitat d’“elBullifoundation, Fundació Privada” (domiciliada a Cala Montjoi s/n, Roses, Espanya), i s’incorporaran, si s’escau, a fitxers de la seva titularitat.

Per a l’accés, rectificació o cancel·lació de les dades, el titular de les dades personals haurà de dirigir la seva sol·licitud per escrit a elBullifoundation, Fundació Privada, en l’adreça de correu electrònic següent: departamentolegal@elbullifoundation.com