Per a això, es duran a terme diferents convocatòries, per períodes determinats. En cadascuna se seleccionarà un equip diferent basat en l’actitud investigadora i el talent creatiu. En cada convocatòria s’aprofundirà sobre un «gran» tema d’estudi, que serà global per a tot l’equip i sempre estarà contextualitzat en el marc de la creativitat i la innovació. Aquesta temàtica principal es compaginarà amb temes personalitzats secundaris, que s’assignaran a cada integrant de l’equip i es desenvoluparan individualment.

Els resultats que es generin en cada convocatòria es compartiran a través de diferents formats. L’exposició que es podrà veure a Cala Montjoi, un projecte en continu work in progress, hi tindrà una importància clau, ja que permetrà que els visitants del centre reflexionin sobre el coneixement connectat, la gestió, la innovació i l’educació i, alhora, servirà d’eina de treball als equips que formen part de cadascuna de les convocatòries següents. Aquesta doble funció donarà significat al concepte de lab expositiu, en què tot estarà en constant evolució, de manera que permet que cada dia sigui diferent a tots els altres.