Convocatòries

A elBulli1846 s’organitzen diverses convocatòries centrades en la recerca que compten amb la participació de diversos equips multidisciplinaris.

A cada període, l’equip aprofundeix en un «gran» tema d’estudi i en diversos temes específics que es tracten de manera individual. En tots dos casos, les temàtiques sempre es contextualitzen dins el marc de la creació i la innovació i s’analitzen mitjançant el pensament sistèmic que caracteritza la metodologia Sapiens.