Quan començarà l’activitat a elBulli1846?

La posada en marxa de l’activitat a elBulli1846 es durà a terme en 2 fases diferenciades:

Soft opening (2020-2021)

Plena activitat (de 2022 endavant)

SOFT OPENING (2020-2021)

Aquesta primera fase es durà a terme durant els anys 2020 i 2021, considerats un període de soft opening. Aquest temps s’ha determinat com el necessari perquè s’esdevingui el creixement orgànic que permeti el desenvolupament de l’exposició permanent.

Addicionalment, aquesta primera fase sorgeix de la necessitat d’experimentar al voltant de les activitats que es s’organitzaran d’una manera concertada i que respondran a perfils diferents. A tot l’anterior se suma la reflexió sobre el treball de l’equip, que també s’esdevindrà mentre es desenvolupin aquests dos primers anys de soft opening.

 

PLENA ACTIVITAT (DE 2022 ENDAVANT)

Quan arribi l’any 2022, el projecte ja haurà iniciat la seva pròpia marxa i començaran les visites del públic general. La convivència dels equips que hi estiguin treballant amb la gestió de les visites serà d’importància vital, ja que compartiran un mateix espai.

Arribada aquesta fase, haurem consolidat la planificació de les convocatòries dels equips creatius d’elBulli1846. També serà el moment de compartir els continguts que hagin desenvolupat aquests equips per mitjà del projecte elBulliDNA.