Estamos realizando tareas de mantenimiento.

En unos momentos la web volverá a funcionar con normalidad.

CAPÍTOL 1

EL SAPIENS DELS CÒCTELS

Aquest capítol resumeix el projecte global del Sapiens dels còctels en el marc de la Bullipedia. Primer farem un resum a manera de síntesi dels dos volums anteriors, ja publicats, per a posar en context els pròxims passos a seguir i oferir un extens coneixement connectat sobre els recursos essencials que necessita el bartender en el moment d’elaborar còctels.

La magnitud d’aquest objectiu ens ha obligat a fraccionar els continguts en diferents llibres. En aquest tercer volum tractarem detalladament els productes gastronòmics comestibles; d’una banda, els productes no elaborats i, per un altre, els elaborats per la indústria. El quart volum estarà dedicat als productes gastronòmics no comestibles, és a dir, les eines. Li seguirà un cinquè volum, a manera d’ampliació, per a aprofundir en els productes comestibles líquids elaborats per la indústria i que el bartender utilitza, preferentment com a begudes, en el moment de crear i elaborar còctels. I per a tancar aquesta sèrie tractarem, d’una banda, les tècniques i, per una altra, les elaboracions intermèdies, enteses també com un recurs fonamental.