• portada
  • interior10
  • interior9
  • interior8
  • interior7
  • interior6
  • interior5
  • interior4
  • interior3
  • interior2
  • interior

Sapiens del Food Delivery

Sapiens del Food delivery és un projecte de recerca en el qual, a través de la metodologia Sapiens, creada per Ferran Adrià i elBullifoundation, es pretén comprendre un canal complex i en accelerada evolució. Amb ell, s’incorpora a la Bullipedia una obra que té com a objecte d’estudi una activitat econòmica, l’activitat del menjar a domicili, per a abordar el seu coneixement i comprensió des d’una perspectiva holística, considerant i analitzant tots els agents que conformen el seu ecosistema, els processos i sistemes involucrats.

 

528 pàgines

230 x 330

Tapa dura

ISBN: 978-84-09-41864-0

Unitats

Què s’entén exactament per food delivery? Amb què podem comparar aquesta activitat i com la podem classificar? Com es desenvolupa el food delivery en els diferents països del món? Quines empreses i actors intervenen? Quins factors condicionen principalment el desenvolupament de l’activitat? Qui demana menjar a domicili? Quina oferta gastronòmica i experiència podem trobar? Quines són les claus del seu funcionament? Com impacta la marca i la digitalització? Quines estratègies i models de negoci s’estan donant? Es pot conèixer la rendibilitat del food delivery? És un fenomen nou o té anys d’història?

 

El food delivery és un ecosistema complex i molt dinàmic que està experimentant un creixement i una evolució accelerada i, que impacta en diferents sectors econòmics. La informació que podia donar resposta a aquestes preguntes sobre el food delivery es trobava molt dispersa i desagregada i no existia una recerca global que pogués servir de base per a la seva comprensió. En conseqüència resultava difícil la presa de decisions associada a l’activació del canal delivery en els negocis de restauració convencional, l’obertura de nous negocis específicament dedicats a això, així com per a detectar noves oportunitats en aquest jove i innovador mercat.

 

El Sapiens del Food delivery pretén cobrir aquesta llacuna de coneixement i que la comprensió d’aquesta activitat, i de les diferents estratègies i models de negoci que s’han generat al seu voltant, serveixi per a conscienciar al més aviat possible a les empreses, tant de les possibilitats i oportunitats que el delivery pot oferir com dels riscos d’una mala comprensió i aplicació d’aquest.

 

El llibre aporta dades interessants del sector, entrevistes amb més de 50 empreses que han col·laborat en el projecte, i recopila nombrosos exemples i bones pràctiques, tant nacionals com internacionals, amb les quals un restaurador amb delivery o amb inquietuds sobre el canal, i independentment de la grandària del seu negoci, podrà inspirar-se i potser, fins i tot qüestionar-se alguns aspectes del seu negoci.

En aquesta secció us mostrem un petit resum de cada capítol del llibre

Descarregar en PDF

INTRODUCCIÓ

QUÈ ÉS SAPIENS I LA BULLIPEDIA. EL SAPIENS DEL FOOD DELIVERY

Sapiens del food delivery és un projecte que pretén analitzar aquesta activitat des d’una perspectiva holística, estudiant tots els agents, processos i sistemes involucrats. En aquest apartat es posa en context l’obra dins de la Bullipedia, l’enciclopèdia multiformat de la restauració gastronòmica en el món occidental de elBullifoundation. També s’explica Sapiens, la metodologia de recerca […]

Capítol 1

QUÈ ÉS I QUÈ NO ÉS EL FOOD DELIVERY

Aquest volum està dedicat al food delivery entès com el lliurament a domicili de menjar que ha estat transformada i està llesta per a menjar o per a escalfar, independentment de qui l’ofereixi i el canal utilitzat per a la seva distribució. També s’inclouen definicions de delivery en general, així com d’altres formes de lliurament […]

Capítol 2

AMB QUÈ PODEM COMPARAR EL FOOD DELIVERY?

Una manera de comprendre millor el nostre objecte d’estudi és establir comparacions. En aquest capítol comparem el food delivery amb altres canals de venda, altres activitats econòmiques i altres tipus de delivery, ja sigui de menjar o d’altres béns. Aquesta cerca de diferències i semblances ajuda a contextualitzar i comprendre el food delivery des de […]

Capítol 3

COM CLASSIFICAR EL FOOD DELIVERY

Encara que el food delivery no és una cosa nova, ha fet eclosió en els últims anys, generant molta informació que encara no està ordenada ni classificada. El mètode classificatori de Sapiens ens ajudarà en aquesta comesa a ordenar la informació disponible sobre aquesta realitat i entendre-la, una condició necessària per a poder generar nou […]

Capítol 4

EL FOOD DELIVERY EN EL MUNDO

Com interactua el food delivery en l’entorn natural en què es duu a terme la seva activitat? Com podem explicar la relació que es dona entre una activitat com el food delivery i les persones que tenen algun tipus de relació amb ella? En quins àmbits d’activitat podem situar a les empreses que fan food […]

CAPÍTOL 5

L’ECOSISTEMA DEL FOOD DELIVERY

Per a comprendre el food delivery no podem limitar-nos a examinar restaurants i els agregadors. Existeix una gran quantitat i diversitat d’actors que participen en l’ecosistema del food delivery, cadascun amb els seus diferents rols. Per exemple, no cal perdre de vista als fabricants i grans distribuïdors que estan endinsant-se en aquest mercat competint amb […]

CAPÍTOL 6

REGULACIÓ, SOSTENIBILITAT I ALTRES CONDICIONANTS

Com apliquem el Màrqueting als productes no elaborats en el restaurant gastronòmic? Quin és el valor que poden aconseguir aquests productes en el concepte del restaurant i l’oferta gastronòmica? De quina manera pretenem vendre el producte? Quines eines podem utilitzar per a aplicar el Màrqueting? Aquests són alguns dels interrogants que sorgiran entorn del màrqueting […]

CAPÍTOL 7

QUI DEMANA MENJAR A DOMICILI?

Aquest capítol es deté en el comensal, és a dir, en l’usuari del servei de menjar a domicili. Investigar i conèixer al client, tant el seu perfil sociodemogràfic com les seves motivacions de consum, és fonamental per a poder adequar de manera òptima la proposta de valor del food delivery, sense oblidar que aquest client […]

CAPÍTOL 8

OFERTA GASTRONÒMICA: MÉS ENLLÀ DEL FAST FOOD DELIVERY

Igual que en un restaurant, l’oferta gastronòmica del food delivery va més enllà de l’oferta culinària (menjar i beguda). En aquest capítol estudiem detalladament l’oferta gastronòmica, entesa com tot allò que esdevé i es posa a la disposició del client en el procés de la prestació del servei (des que el client pren la decisió […]

CAPÍTOL 9

EL FOOD DELIVERY EXPERIENCIAL

En aquest capítol indaguem l’experiència de consum del client en el food delivery. El conjunt de percepcions i sensacions que experimenta en aquest procés i l’alineació amb les seves expectatives afecta profundament al seu comportament i genera records en la seva ment que impulsen a la fidelitat i prescripció o a la desvinculació de la […]

CAPÍTOL 10

EL FUNCIONAMENT D’UN NEGOCI DE FOOD DELIVERY

Quines funcions, processos i tasques són necessaris per a dur a terme l’activitat del food delivery? En què s’assembla i en què es diferencia el seu funcionament respecte al d’un negoci de restauració sense aquest servei? A qui s’assignen les funcions? Què és la cultura professional? Quin és el resultat i les conseqüències d’aquest funcionament? […]

CAPÍTOL 11

LA MARCA I LA DIMENSIÓ DIGITAL DEL FOOD DELIVERY

Marca i digitalització són dos aspectes especialment rellevants en el food delivery. Analitzem en aquest capítol la importància de construir una marca forta i amb valors en un mercat cada vegada més competitiu com el del lliurament a domicili, per a atreure i fidelitzar clients. D’altra banda, veurem com el creixement del food delivery està […]

CAPÍTOL 12

AGREGADORS, DARK KITCHENS, MARQUES VIRTUALS I ALTRES ESTRATÈGIES

Encara que els conceptes marketplace o agregador del food delivery, Dark Kitchen o virtual brand van apareixent al llarg de tot el llibre, és en aquest capítol on els definirem i estudiar-los en profunditat. Així mateix, establim una comparació amb altres models i estratègies de negoci de restauració més convencionals que també realitzen activitats de […]

CAPÍTOL 13

ÉS EL FOOD DELIVERY UN NEGOCI RENTABLE?

Introduir el delivery en el model de negoci clàssic de restauració suposa un canvi que no es pot improvisar ni abordar sense una anàlisi prèvia tant quantitativa com qualitatiu. També implica una revisió del tipus de client al qual ens dirigim, de la proposta de valor, de l’organització i el funcionament de l’activitat i de […]

CAPÍTOL 14

PASSAT, PRESENT I FUTUR DEL FOOD DELIVERY

Tanquem aquesta obra amb un repàs de la història del food delivery en el món occidental, però també viatjarem a Orient, concretament a l’Índia i al Japó, per a observar alguns dels primers, més carismàtics i eficients riders de food delivery de la història. A més, analitzem com l’evolució de la tecnologia i el canvi […]