• bebidas_1
  • cc1
  • cc2
  • cc3
  • cc4

Bebidas. Definición, historia, tipos y composición

Begudes I: Definició, història, tipus i composició. El primer volum sobre begudes analitza, seguint la metodologia Sapiens, el context, l’origen i l’evolució, les classificacions i la composició de les begudes. Una obra admirable que esgrimeix el què, el com i el per què, un líquid que s’ingereix arriba a considerés una beguda.

 

564 pàgines

230 x 330

Tapa dura

ISBN: 978-84-09-76672-9

Unitats

Begudes I: Definició, història, tipus i composició. El primer volum genèric sobre begudes de Bullipedia. És un compendi de 564 pàgines dirigit a estudiants, professionals i aficionats a la restauració gastronòmica. La profusió de dades, raonaments, històries, definicions, imatges, mapes conceptuals, etc. fan d’aquest llibre un assaig completíssim, ja que es construeix sobre la base Sapiens, una metodologia que permet comprendre, a partir d’una visió multidisciplinària, qualsevol disciplina.

 

Els interessats a saber què és una beguda, quantes maneres de beure existeixen, perquè bevem, perquè existeixen begudes millors i pitjors, què els atorga valor gastronòmic, quins usos els donaven els nostres ancestres, perquè fa més de 5.000 anys ja es bevia amb palleta, perquè tenen sabor diferent les unes de les altres, o quines són les perspectives que permeten classificar-les, etc., té davant les respostes. Sens dubte, aquesta obra serà del seu interès.

 

En aquesta secció us mostrem un petit resum de cada capítol del llibre

Per als seus creadors, la Bullipedia és una aposta pel consens en el llenguatge de la cuina i està dedicat a tots els xefs del món sigui com sigui l’índole de la seva cuina però, especialment, a les noves generacions que podran recórrer a ella quan treballin.

Diego Coquillat

El llibre de Begudes s’ha redactat a partir de recerques d’un equip multidisciplinari coordinat pels responsables de la Bullipedia, que combina filosofia, sommelieria, art, ciència, tecnologia dels aliments, història, psicologia i cuina.

Expansión – Gastronomia

Sens dubte la Bullipedia és un dels projectes més ambiciosos en l’àrea d’estudis culinaris.

Directo al Paladar