Estamos realizando tareas de mantenimiento.

En unos momentos la web volverá a funcionar con normalidad.

CAPÍTOL 4

QUÈ SÓN ELS PRODUCTES PER A UN BARTENDER?

Aquest capítol és fonamental per a comprendre el gruix dels continguts que segueixen a continuació: què són els productes gastronòmics, com es poden classificar i com es poden comprendre en funció de l’enfocament que es doni.

Es tracta, per tant, d’entendre el concepte «producte» des de l’àmbit de la gastronomia i comprendre que en ell podem parlar de productes gastronòmics i productes no gastronòmics (també molt importants per a dur a terme tots els processos que conformen una cocteleria com a empresa). Avançarem encara més per a establir com es poden classificar, al seu torn, els productes gastronòmics en dues grans famílies: els productes gastronòmics comestibles (que contindran al seu torn dues grans subfamílies: els productes no elaborats i els elaborats per la indústria) i els productes gastronòmics no comestibles, és a dir, les eines que el bartender utilitza en el moment d’elaborar els còctels. Entrem, doncs, de ple en l’objectiu d’aquest volum des d’una comprensió general del concepte «producte», per a després portar-lo al terreny de la gastronomia i enfocar-lo en concret des de la perspectiva d’una especialitat com la cocteleria.