Estamos realizando tareas de mantenimiento.

En unos momentos la web volverá a funcionar con normalidad.

CAPÍTOL 8

ELS PRODUCTES ELABORATS MÉS UTILITZATS EN COCTELERIA

Aquest volum de la Bullipedia dedica la seva part final a quatre grans blocs per a entrar en profunditat en els PE comestibles essencials de la disciplina de la cocteleria. En primer lloc, com introducció, dedicarem una atenció especial als productes essencials per al bartender en el moment d’elaborar còctels. Li seguirà una anàlisi de les grans famílies en les quals s’estructuren els PE segons la taxonomia proposada des de l’enfocament de la cocteleria com a disciplina especialista. I, per a acabar, oferirem unes seccions especials centrades en sis productes màgics que, juntament amb els PE líquids amb ús de beguda, formen el que hem vingut a denominar el Grand Slam dels productes en cocteleria.

Els PE Líquids en la cocteleria

Els diferenciarem, al seu torn, pel criteri classificatori que s’estableix com a segon pilar de la taxonomia dels PE: el seu ús preferent com a beguda o com a menjar. Per als primers, i donada la seva importància determinant en el marc dels recursos essencials del bartender per a elaborar còctels, desenvoluparem els criteris essencials que ens permetin classificar-los i emplaçarem al lector a acudir al volum V del Sapiens dels còctels, que estarà dedicat exclusivament a ells per a comprendre’ls millor i en major profunditat.

Els PE Sòlids en la cocteleria

És essencial posar en context aquesta família de PE dins de la cocteleria com a disciplina, on tenen un menor protagonisme si parlem de cocteleria clàssica, el nostre principal enfocament. Però, així i tot, és imprescindible aprofundir en ells per a comprendre la seva riquesa i complexitat, que donarà pas a elaboracions amb ús de menjar (el més normal) o beguda (com en el cas del cafè).

Els PE gasosos en la cocteleria

Finalment, dedicarem un apartat als PE que presenten l’estat de la matèria gasós i ofereixen al bartender la possibilitat de realitzar elaboracions gasificades.

Per a tots ells, presentarem, a més, una sèrie de fitxes de productes com a exemple d’una eina excel·lent que aplica les classificacions per a comprendre’ls millor.

ELS SIS PRODUCTES MÀGICS

Per a tancar aquest tercer volum, dedicarem unes seccions especials a aprofundir en els PE essencials per a la cocteleria, introduïts a l’inici del capítol i que segueixen als PE líquids amb ús de beguda en el rànquing de protagonisme i importància com a recurs per al bartender, en tant que tots ells sustenten l’essència de la cocteleria clàssica com a especialitat.

Es tracta de l’aigua, el gel, el sucre, la llet i els seus derivats, l’ou i la sal, tots ells productes clau que mereixen tenir uns capítols monogràfics per a comprendre’ls en profunditat.