Estamos realizando tareas de mantenimiento.

En unos momentos la web volverá a funcionar con normalidad.

CAPÍTOL 1

CONTEXTUALITZACIÓ: EL VI COM A BEGUDA

El nostre tema d’estudi és el vi en el restaurant gastronòmic. Però sabem realment què és el vi? D’on prové la paraula? Quin ha estat la seva evolució semàntica?

Sapiens, el mètode de recerca que utilitzem per a comprendre el coneixement guiarà la nostra recerca. Veurem com aquest capítol qüestiona l’statu quo, replanteja algunes creences quotidianes i contextualitza l’objecte d’estudi.

Les pàgines que segueixen ens conduiran, de manera trepidant, a través de preguntes profundes i rellevants que ens ajudaran a assimilar el que ja se sap alhora que aportaran una visió nova sobre el que avui es considera «vi».

Quants ingredients s’utilitzen per a elaborar-ho? Quins són? Està viu el vi? On, com i quan ho consumim? I, sobretot: per què? El vi és artesanal o industrial? Quin paper juga la naturalesa en tot això?